Αρχιτέκτονας: Κοκκίνου-Κούρκουλας, ΚΚ Architects

H Xenex μετά από τη διεξαγωγή διαγωνισμού, ανέλαβε την προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού κουζίνας των νέων κεντρικών γραφείων της Cosmote.
Το κτίριο έχει μελετηθεί και σχεδιαστεί ως «πράσινο» και έχει πιστοποιηθεί βάσει του προτύπου περιβαλλοντικής βαθμονόμησης LEED του US Green Building Council σε επίπεδο GOLD.
Ζητούμενο ήταν να εγκατασταθεί μία κουζίνα που μπορεί να εξυπηρετεί καθημερινά 2.500 άτομα, διατηρώντας ταυτόχρονα την κατανάλωση ενέργειας σε όσον το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα.

Μεταξύ των μηχανημάτων που επιλέχθηκαν ήταν φούρνοι Combisteamer της Convotherm, θερμοθάλαμοι Alto-Shaam και εψηστικές συσκευές της OLIS. Η Xenex Steel κατασκεύασε όλο το κομμάτι του Front of House – Self Service με πολλά ζεστά και κρύα στοιχεία.
Το έργο εκτός από το κεντρικό εστιατόριο, περιλαμβάνει και 2 κυλικεία – café σε διαφορετικά κτίρια.

© 2017 XENEX - All rights reserved